Novosti sa UC-a 2010

Kao i za vreme ranijih MySQL User Conference-a i sada je tokom istog gomila novih verzija sa značajnim poboljšanjima izašla u javnost: MySQL 5.5.4-m4, trenutno najbolja verzija innodb (i klonova) dostupna na netu je u njemu MySQL Cluster 7.1 je postao GA sa verzijom 7.1.3 MySQL WorkBench 5.2.18 beta8 Od prezentacija, meni je najznačajnija za […]

April 13, 2010 • Tags: , , • Posted in: Razno • 2 Comments

file vs blob

Opet jedan od onih dana … ovi koji me duže poznaju znaju da već godinama ubeđujem ljude da se slike, dokumenti i sličan sadržaj koji se samo čuva i povlači ne stavlja u bazu… al nekim ljudima ne vredi pričati, moraju zveknuti glavom par puta dok sami ne skapiraju … Evo ga jedan primer od […]

November 29, 2009 • Tags: , • Posted in: Support • 8 Comments

MySQL Cluster 7.0.8a primer instalacije

Primer kako instalirati i iskonfigurisati MySQL klaster

October 15, 2009 • Tags: , • Posted in: Support • One Comment

Klaster – mit ili istina – šta je to klaster?

Klaster nije “nekoliko računara koji se vide kao jedan”.
Klaster je skup umreženih računara koji rade zajedno na istom poslu. MySQL Cluster nije isto što i “klaster MySQL servera”.

October 13, 2009 • Tags: , • Posted in: Razno, Support • 4 Comments

MCCGE – MySQL Cluster Carrier Grade Edition

MySQL Cluster je “shared nothing”, “no single point of failure”, HA (high availability) RDBMS.
MySQL Cluster nije zamena za ORACLE RAC.

MySQL – ima neke veze sa MySQL-om
Cluster – koristi grupu računara a ne samo jedan
shared nothing – nijedan resurs se ne deli izmedju komponenti (na primer ORACLE RAC ima shared storage, dakle disk je deljen između nodova)
no single point of failure – nema “problematične tačke”, dakle ako bilo koji deo sistema crkne, sistem će nastaviti da radi (na primer na ORACLE RAC-u ako crkne storage, ceo ORACLE RAC ode u %$?/%$# )
HA – high availabiliti, velika dostupnost, mnogo devetki, MySQL Cluster može da obezbedi 99.999% uptime.

October 11, 2009 • Tags: , • Posted in: Razno, Support • 7 Comments