Sortiranje po azbuci (azbuka i mysql)

Kako da napravite da vas MySQL sortira po abecedi i pravilno poredi latinicu i cirilicu